Com actuar en cas de trobar-se un ferit amb una amputació?

Com actuar en cas de trobar-se un ferit amb una amputació?

 Les amputacions en l’extremitat superior es un lesió poc freqüent. Tot i així, tots ens podem trobar un dia en una situació d’aquestes. Per aquest motiu, vos donam algunes recomanacions per procedir de la millor forma possible.

Per poder efectuar el reimplantament d’un membre amputat, és necessari tenir molt en compte les següents recomanacions:

 

Com mantenir en correctes condicions la part amputada de la mà o extremitat superior?

 

No ho oblidis…. CRIDA al 061!!

 

Una vegada el ferit sigui traslladat al centre hospitalari, ells s’encarregaran d’avisar l’especialista en cirurgia de Mà i Microcirurgia, per a que sigui qui valori la idoneïtat de realitzar el reimplantament, i realitzar la intervenció.


Enllaç relacionat

Publicat el: 19-01-2014