Què fer en cas de trobar-nos amb un ferit que presenta una amputació d'una extremitat?

Què fer en cas de trobar-nos amb un ferit que presenta una amputació d'una extremitat?

Recordatori important de com s'ha d'actuar i còm s'han de mantenir les parts amputades (dit, mà, etc...) en cas de que ens trobem amb un accident, i que el que nosaltres poguem fer no condicioni el tractament:

•  No perdre la calma!!! Lo primer és atendre al ferit. 

•  Posar un embenat compressiu en el membre ferit amb l’objectiu d’aturar l’hemorràgia, i mantenir l’extremitat elevada per damunt del nivell del cor. No col·locar MAI un torniquet. Només s’ha de posar en cas de ser imprescindible i per personal qualificat!!!

Què feim amb la part amputada una vegada el ferit està atès?

•  Embolicar la part amputada en una gassa o pedaç net o estèril si és possible. No posar en contacte cotó amb les parts ferides.

•  Introduir la part amputada en una bossa de plàstic o recipient hermètic, con la finalitat d’evitar que hi entri aigua.

•  Posar la bossa en aigua i gel o en gel picat. No s’ha de posar el gel en contacte directe amb la part amputada ja que aquesta se congelaria i no podria reimplantar-se.

•  No realitzar cap tipus d‘exploració, ni intentar netejar o desinfectar la extremitat ferida ni la part amputada. No donar res de menjar, medicaments ni cap tipus de begudes al ferit. Si l’amputació és incompleta es procedeix igual, però es col·locarà una fèrula que mantingui immòbil l’extremitat.

Si no disposam de res de tot això, o no sabem què fer, és millor embolicar la part amputada amb un pedaç net, y transportar-ho amb el ferit a l'Hospital. Si la part amputada es CONGELA, moltes vegades ja no es pot reimplantar.

Recorda!!! En cas d'emergència, telefona immediatament al 061 o al 112, i informa de la localització on ha ocorregut l’accident,  el tipus de lesió (net, per esclafament o per arrencament), i de l’estat del ferit.


Enllaç relacionat

Publicat el: 19-03-2016