IBACMA dissenya fèrules de mà

IBACMA dissenya i confecciona fèrules realitzades per terapeutes ocupacionals especialistes en el tractament de mà, amb coneixements imprescindibles sobre anatomia, biomecànica, fisiopatologia de la lesió, processos quirúrgics, etc .. És una eina imprescindible en moltes ocasions en el procés de recuperació de les lesions de mà.

Les fèrules estan realitzades en material termoplàstic de baixa temperatura sobre la mà del pacient i això ens permet personalitzar el seu disseny i adaptar-lo a les seves característiques particulars. Es poden realitzar diferents tipus de fèrules, depenent de quina sigui la seva funció: de protecció, preventiva o antiàlgica, correctiva de la deformitat, posicionament funcional, immobilització, etc.